لیست کامل شاعران ایرانی

لیست کامل شاعران ایرانی

شاعران کهن
پیش از سده سوم هجری، سندی از شعر سرایی به زبان پارسی دری در دست نیست. با این همه محمد عوفی در نسک لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان فارسی دری را بهرام گور می‌داند.

شاعران سده سوم (۲۰۰–۳۰۰ ق)

ابواسحاق جویباری
ابوحفص سغدی
ابوزراعه معمری
ابوسلیک گرگانی
ابوشعیب هروی
بسام کرد
حنظله بادغیسی
فرالاوی
فیروز مشرقی
محمد پسر وصیف سجزی
محمود وراق هروی

شاعران سده چهارم هجری (۳۰۰–۴۰۰)

نوشتار وابسته: سبک خراسانی
ابوشکور بلخی
ابوطاهر خسروانی
ابوطیب مصعبی
ابوالحسن آغاجی
ابوالعباس ربنجنی
ابوالعلاء شوشتری
ابوالموید بلخی
ابوعبدالله جنیدی
استغنائی نیشابوری
بدیع بلخی
بشار مرغزی
بندار رازی
بوالمثل بخارایی
ترکی کشی ایلاقی
حکاک مرغزی
خبازی نیشابوری
خسروی سرخسی
خواجه عبدالله انصاری
دقیقی
رابعه قزداری
رودکی
رونقی بخارایی
سپهری بخارایی
شاکر جلاب
شهید بلخی
طاهرچغانی
طیان ژاژخا
عماره مروزی
قابوس وشمگیر
قمری جرجانی
کسایی مروزی
لوکری
محمد عبده کاتب
مسعودی مروزی
معروفی بلخی
منتصر سامانی
منجیک ترمذی
منطقی رازی

شاعران سده پنجم هجری (۴۰۰–۵۰۰)

ابوسعید ابوالخیر
اسدی طوسی
باباطاهر عریان
خیام
عسجدی
عنصری
عیوقی
غضایری رازی
فخرالدین اسعد گرگانی
فرخی سیستانی
فردوسی طوسی
قطران تبریزی
کافرک غزنوی
لبیبی
معنویی بخارایی
منوچهری دامغانی
ناصر خسرو

شاعران سده ششم هجری (۵۰۰–۶۰۰)

نوشتار وابسته: سبک عراقی
اثیر اخسیکتی
ادیب صابر
انوری
اوحدالدین کرمانی
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
ذوالفقار
خاقانی شروانی
رشیدالدین وطواط
سنایی
سوزنی سمرقندی
عبدالحمید غزنوی
عطار
عمعق بخاری
فلکی شروانی
قوامی رازی
مجیرالدین بیلقانی
محمد سگزی
مسعود سعد سلمان
معزی
مهستی گنجوی
نظامی گنجوی
احمد مشکوری
شاعران سده هفتم
کمال‌الدین اصفهانی
باباافضل کاشی
بدر جاجرمی
بساطی سمرقندی
کیکاووس رازی
زراتشت بهرام
سعدی
امین‌الدین بلیانی کازرونی
مجدالدین همگر
شمس تبریزی
مغربی تبریزی
مولوی
نزاری قهستانی
همام تبریزی
امیر خسرو دهلوی
ذوالفقار شروانی
نجیب جُرفادقانی
فرید اَحْوَلْ
شاعران سده هشتم
جهان خاتون
حافظ
خواجوی کرمانی
سلمان ساوجی
شرف‌الدین رامی
شیخ اطعمه
نعمت‌الله ولی
عبید زاکانی
عماد فقیه کرمانی
نظام‌الدین محمود قاری
سید رضا کیا
حیدر شیرازی
رکن صاین (ف ۷۶۴ ق)
جلال عضد شیرازی
ناصر بخاری
ملا محمد شیرین مغربی تبریزی
افضل‌الدین کاشانی
سیّد ذوالفقار
حسن کاشی
جلال عتیقی
علاوه بر این، از دیگر سخن‌سرایان قرن هشتم عبارتند از: رُکن‌دَعوایدار، شهاب مُهَمَّره، ناصر بَجه‌ای، عمادِ لُر، پادشاه‌خاتون، ناصر سیواسی، پوربهای جامی، ربیعی، حسن متکلّم، عصامی، سیّد عضد، عصّار تبریزی، جلال طبیب، مظفِّ خوافی، میرکرمانی، معین جوینی، برهان بلخی، جنید شیرازی، شاه‌شجاع، شیخ کجج تبریزی، جلال عُکاشه، شمس‌الدین کاشانی، ابن‌معین، روح عطّار، ابن نصوح، قطب عتیقی، عطار همدانی، سعدبها، بهاءالدین ساوجی، ابن‌عماد و…

شاعران سدهٔ نهم
قاسم انوار
عصمت بخاری
آذری طوسی
ابن حسام
ابن یمین
امیرشاهی سبزواری
جامی
حامدی اصفهانی
رضای سبزواری
نزاری قهستانی
قبولی هروی
کاتبی ترشیزی
کمال خجندی
شاعران سده دهم هجری
نوشتار وابسته: سبک هندی
نوشتارهای وابسته: مکتب وقوع و واسوخت
آصفی هروی (ف ۹۳۵ ق)
بابافغانی شیرازی (ف ۹۲۵ ق)
ثنایی مشهدی (ف ۹۹۶ ق)
ابوالفتح حاذق گیلانی (ف ۹۹۷ ق)
سحابی استرآبادی (ف ۱۰۱۰ ق)
شرف جهان قزوینی (ف ۹۶۸ ق)
شهیدی قمی (ف ۹۳۶ ق)
ضمیری اصفهانی (ف ۹۸۷ ق)
ظهوری ترشیزی (ف ۱۰۲۵ ق)
عرفی شیرازی (ف ۹۹۹ ق)
غزالی مشهدی (ف ۹۸۰ ق)
فکری جامه‌باف (ف ۹۷۳ ق)
فیضی فیاضی (ف ۱۰۰۴ ق)
قاسمی گنابادی (ف ۹۸۱ ق)
لسانی شیرازی (ف ۹۴۱ ق)
محتشم کاشانی (ف ۹۹۶ ق)
میلی مشهدی (ف ۹۸۳ ق)
نظیری نیشابوری (ف ۱۰۲۰ ق)
نوعی خبوشانی (ف ۱۰۱۹ ق)
وحشی بافقی (ف ۹۹۱ ق)
ولی دشت‌بیاضی (ف ۱۰۰۱ ق)
هاتفی خرجردی (ف ۹۲۸ ق)
هلالی جغتایی (ف ۹۳۵ ق)
درویش دهکی (۹۲۰ ح)
نظام استرآبادی (۹۲۵)
اهلی شیرازی (۹۴۲)
وحید تبریزی (۹۴۲)
فهمی استرآبادی (۹۴۷ زنده)
حیرتی تونی (۹۶۱)
فارغی مشهدی (۹۶۲ زنده)
عزیزی قزوینی (۹۶۹)
فضولی بغدادی (۹۷۰)
میر اشکی قمی (۹۷۲)
خواری تبریزی (۹۷۴)
خواجگی عنایت (۹۷۵)
صبری اصفهانی، (۹۷۷ زنده)
شیخ رباعی (۹۷۷)
طرحی شیرازی (۹۸۰ زنده)
شجاع (ملقب به کور) (۹۸۱)
کامی قزوینی (۹۸۲)
هجری قمی (۹۸۲)
حیدر کلیچه‌پز (۹۸۵)
عبدی بیگ نویدی (۹۸۸)
کاهی کابلی، قاسم (۹۸۸)
ملک قمی (۹۹۰ زنده)
قیدی شیرازی (۹۹۰)
مخدوم شریفی (۹۹۰ زنده)
نظام‌الدین هاشمی (۹۹۱ زنده)
قراری گیلانی (۹۹۲)
حسابی نطنزی (۹۹۳)
رضایی کاشانی (۹۹۵)
میرک صالحی (۹۹۷ زنده)
حالتی تهرانی (۹۹۹)
صرفی ساوجی (۹۹۹)
حضوری قمی (۱۰۰۰)
قاضی نورالدین (۱۰۰۰)
غیرتی شیرازی (۱۰۰۱ زنده)
یادگاربیگ حالتی (۱۰۰۱)
وقوعی نیشابوری (۱۰۰۲)
وحشتی جوشقانی (۱۰۱۳)
انیسی شاملو، یولقلی (۱۰۱۴)
وقوعی تبریزی (۱۰۱۸)
شعیب جوشقانی
حیدر معمایی (۱۰۲۵)
فسونی یزدی (۱۰۲۷)
علی نقی کمره‌ای (۱۰۳۰)
شاعران یازدهم هجری
صائب تبریزی (ف ۱۰۸۷ ق)
میررضی آرتیمانی
کلیم کاشانی
کمالی
منیر لاهوری
زلالی خوانساری
نجیب کاشانی
نظیری نیشابوری
غنی کشمیری
وحید قزوینی
طالب آملی
صابر کرمانی
تأثیر تبریزی
قاسم مشهدی
مسیح کاشانی
سلیم تهرانی
واعظ قزوینی
رفیع مشهدی
قدسی مشهدی
دانش مشهدی
ظفرخان حسن
نجیب کاشانی
میرنجات اصفهانی
شاعران دوازدهم هجری
حزین لاهیجی
بیدل دهلوی (ف ۱۱۳۳ ق)

شاعران سده سیزدهم هجری

هاتف اصفهانی
آذر بیگدلی
میرزا نصرالله بهار شیروانی
عارف قزوینی
ابراهیم نادری کازرونی
وصال شیرازی
قاآنی شیرازی
فروغی بسطامی
یغما جندقی
نشاط اصفهانی
مطیع
صدرالسادات کازرونی
کوثر علیشاه همدانی
رضاقلی خان هدایت
صباحی بیدگلی
شیدای گراشی
شاعران معاصر (سدهٔ بیستم میلادی به این‌سو)
شاعران معاصر ایران
شعر کلاسیک
ادیب برومند
ابراهیم ناعم
ایرج میرزا
پروین اعتصامی
حسین پژمان بختیاری
حسین منزوی
حمید سبزواری
رحیم معینی کرمانشاهی
رهی معیری
ژاله قائم‌مقامی
سید احمد حسینی
محمدحسین بهجت (شهریار)
سیمین بهبهانی
علی سعیدی
غلامرضا روحانی (اجنه)
فخرعظمی ارغون
قیصر امین‌پور
محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا)
محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)
محمدحسین بهجتی اردکانی (شفق)
محمدرضا تقوی‌فرد
محمود عنبرانی
مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)
مهدی حمیدی شیرازی
مهدی فرجی
مهرداد اوستا
میرزاده عشقی (سید محمد کردستانی)
نصرالله مردانی
هوشنگ ابتهاج (سایه)
غزل نو
حسین منزوی
محمدحسین بهجت (شهریار)
سیمین بهبهانی
قیصر امین‌پور
محمدعلی بهمنی
محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا)
مریم جعفری آذرمانی
منوچهر نیستانی
هوشنگ ابتهاج (سایه)
شعر نو
لیلی گله داران

آفاق شوهانی

منیره پرورش

رویاتفتی

آذرکیانی

پروین نگهداری

ثریا کهریزی

آزیتا قهرمان
احمد شاملو
احمدرضا احمدی
بهرام اردبیلی
بیژن الهی
پگاه احمدی
حمید مصدق
رزا جمالی
ژاله اصفهانی
سهراب رحیمی
سهراب سپهری
سیاوش کسرایی
سید حسن حسینی
طاهره صفارزاده
علی باباچاهی
فروغ فرخزاد
فریاد شیری
فریدون مشیری
فریدون فرخزاد
محسن عمادی
محمد خلیلی
محمدرضا شفیعی کدکنی
محمدرضا تقوی‌فرد
محمدعلی سپانلو
منوچهر آتشی
مهدی اخوان ثالث
نازنین نظام شهیدی
نیما یوشیج
هوشنگ ایرانی
هوشنگ چالنگی
یدالله رؤیایی
ترانه
محمدعلی شیرازی
اردلان سرفراز
افشین مقدم
افشین یداللهی
امیر ارجینی
ایرج جنتی عطایی
بیژن ترقی
سعید جعفرزاده احمد سرگورابی (همای)
تورج شعبان‌خانی
روزبه بمانی
زویا زاکاریان
ژاکلین
شاهکار بینش‌پژوه
شاهین نجفی
شهیار قنبری

هادی احمدی-(سروش)
عبدالجبار کاکایی
فرامرز اصلانی
لیلا کسری
محسن نامجو
مریم حیدرزاده
مسعود امینی
نیلوفر لاری‌پور
یغما گلرویی
حسین صفا
مونا برزویی

شعر کودک و نوجوان

پروین دولت آبادی
عباس یمینی‌شریف
محمود کیانوش
مصطفی رحماندوست
قیصر امین پور
جعفر ابراهیمی
اسدالله شعبانی
افسانه شعبان نژاد
شکوه قاسم‌نیا
افشین اعلا
آتوسا صالحی
حمید هنرجو
عرفان نظر آهاری
یحیی علوی فرد
سید سعید هاشمی

4.1 94 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

36 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی دانش
3 سال قبل

بسیار عالیست

وحید
وحید
3 سال قبل

فراترازعالی

کاربران ناشناس
3 سال قبل

رودکی کو یعنی این بیچاره یک میلیون و سیصد هزار بیت نوشت تو اون رو جا بیندازی اخه یکم قدر شناس باشید

کاربران ناشناس
3 سال قبل

تو سده چهارم هس

کاربران ناشناس
3 سال قبل

داخلش هست عزیز

کاربران ناشناس
3 سال قبل

اَ چه همه شاعر داریم

کاربران ناشناس
2 سال قبل

بسیار عالی

کاربران ناشناس
3 سال قبل

رودکی هست دقت بکنی میبینیش

کاربران ناشناس
3 سال قبل

سلام
باید بگم که نام رودکی در سده ی چهارم وجود دارد،

کاربران ناشناس
2 سال قبل

چشاتو باز کنی میبینیش

کاربران ناشناس
2 سال قبل

کوری؟

کاربران ناشناس
3 سال قبل

رودکی رو نوشتن ، بین صده چهارم

کاربران ناشناس
3 سال قبل

پس من کجام….نامدارترین شاعر ایران و جهان که هنوز شناخته نشده ام…اه…این بی اندازه نامردیست عععههههعععععععععع

کاربران ناشناس
3 سال قبل

بیشور

حسین
2 سال قبل

تو کی هستی اینقدر حرف مفت میزنی آشغال گناه دارن زحمت کشیدن بعد جواب اونا بیشعور هست واقعن که تو بیشعورترین آدم جهانی

کاربران ناشناس
3 سال قبل

می‌خوام تعداد کل همه‌ی شعرای ایرانی رو بدونم??

کاربران ناشناس
3 سال قبل

خفه

کاربران ناشناس
3 سال قبل

یعنی چه پس من کجا

کاربران ناشناس
3 سال قبل

افتضاح
عععععهههههههه

کاربران ناشناس
3 سال قبل

?????????????⭐?????

زهرایی
زهرایی
2 سال قبل

کجا افتضاح بود اشغال توله سگ

کاربران ناشناس
3 سال قبل

معین تبریزی شعرهاش فوق العادس ??
شاعر خیابان دلتنگی ?

کاربران ناشناس
3 سال قبل

عالی بود فقط ملک الشعرای بهار نبود

کاربران ناشناس
3 سال قبل

سلام ای کاش میشد شاعران معروف یا کم معروف را از بقیه شاعران جدا کنید
بسیار عالی

کاربران ناشناس
2 سال قبل

سلام…..تورج نگهبان کجاست…..اینهمه ترانه وشعر تو برنامه گلها داره……مجذوب علیشاه کبودر آهنگی…..صفی علیشاه….حمدا…مستوفی ۷۲هزار بیت شعر داره…..عجب….خیلی های دیگه نیستن…..من فقط یه نگاه کوچیک کردم به لیست

حسین
2 سال قبل

آفرین تو مهربون ترین آدم جهانی و بهت افتخار میکنم

کاربران ناشناس
2 سال قبل

سلام لیست شاعران معاصر ناقص است

حسین
2 سال قبل

بدبدبد

کاربران ناشناس
2 سال قبل

همه از شکست عاشقه….. عشق به هر چیز

کاربران ناشناس
2 سال قبل

چرا اسم شاهین نجفی را نوشتید ؟او حتی اگر شاعر هم باشد نباید اسمش نوشته شود.

کاربران ناشناس
2 سال قبل

کاش وقتی می خواستیم پیام بدیم ایمیل و
وب سایت از ما نمی خواستن آخه ما برا یک پیام انقدر زحمت بکشیم؟؟؟

شباهنگ
شباهنگ
2 سال قبل

.. شهر من…
شهر من نقطه‌یِ آغازِ من آزاد شود
از حصارِ قفسِ سینه ام آواز شود
زخمیِ سیلِ خیانت شده اینک اما
ای برادر سحری کوچِ شب آغاز شود
………………………
پیشکش به دل‌های پرمهر شما.

کاربران ناشناس
2 سال قبل

من طرح هزار شاعر ایران را در یک تابلوفرش ۲۴ متری پیاده میکنم که خیلی به کارم امد متشکرم محمود اصل میرزاپور سردرود از تبریز

کاربران ناشناس
2 سال قبل

علی معلم و داریوش ارجمند و … را اضافه کنید حالا ۳۹۵ شاعر شد از هر کدام دو بیت شعر خوب گلچین کنید لازم دارم متشکرم

جلال
جلال
9 ماه قبل

من به دلایلی علاقه مند به نام سخنوران و شاعران در فاصله قرن های دوم تا ششم هستم. رشته من ادبیات نیست و در حقیقت یک فیزیک پیشه هستم. پادشاهان و یا امرای هم عصر این سخنوران کمک می کند که دریابیم وضعیت کلی جامعه در زمان آنها چگونه بوده است.

محمد
محمد
16 روز قبل

یه کپی رو باز میذاشتید

36
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x