همکاری با خوانندگان

همکاری با
خوانندگان


خوانندگان حرفه ای به دنبال بهترین ترانه ها هستند

راز موفقیت بسیاری از خوانندگان داشتن یک شعر یا ترانه حرفه ای و قدرتمند و تاثیرگذار است!
شعرساز به منظور ارایه تنوع همکاری های خود از خوانندگان عزیزی که تمایل دارند تا برای مقاصد و موضوعات مورد نظر آنها ترانه، شعر و تکست سروده شود اقدام به همکاری می کند لذا خوانندگان کلیه آثار پاپ، کلاسیک، راک،جاز و... که مایلند اشعار خود را از شعرساز تهیه فرمایند دعوت به همکاری می شود .علاقمندان می توانند درخواست خود را از اینجا ارسال فرمایند تیم شعرساز بلافاصله با آنها تماس و در خصوص فرایند همکاری مذاکره خواهند نمود...
پیوند شعر و موسیقی را بخوانید
لذا اگر دارای توانایی خوانندگی دارید در شعرساز منتظر شمائیم.

شروع همکاری با شعرساز
کارگروه شاعران
پس از دریافت المان های و موضوعات مورد شما بر اساس سبک موسیقی و جامعه شناسی شعر حداقل دو الی سه پیش نویس شعر را برای انتخاب شما ارسال می کنند و در خصوص هم آوایی و استفاده از اشعار و تکست ها در موسیقی شما نهایت همکاری را برای چینش بهتر واژه ها و ادای زیبا و هماهنگ متن با صوت معمول خواهند داشت. در شعر ساز همکنون دو گروه شاعران که شامل ۳ شاعر دائمی و بیش از ۴۰ شاعر غیر دائم اشعار مورد نظر را سروده و سپس در کمیته ارزیابی اصلاحات نوشتاری، وزن و واژه آرایی آن بررسی و از میان دو یا سه طرح پیشنهادی شاعران، به انتخاب هیات اجماع، طرح نهایی تولید می گردد و برای اعمال نظر مشتری ارسال می گردد.

error: Alert: Content is protected !!