تابلوشعر فوت پدر

تابلوشعر فوت پدر

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
نام پدر زکی- تاریخ وفات 28 صفر- بنیانگذار روستای زکی-شاعر، زحمتکش
تعداد ابیات:
6 بیت

فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

....
پدرم شاعر دلخسته و زحمتکش و پاک
گنج پر رنج جهان است که افتاده به خاک
دل و گوشم همه خالی شده از صوت پدر
خود که شاهنامه ما بود و پُر از شعر و هنر
او که بنیان نهاد این دِه و روستای زکی
مردی از جنس زمین بود و ولی افلاکی
پدر آغازگر عمر و حیات دِه ماست
گفتنِ فاتحه بر خاکِ چنین مرد، رواست
مِهر و صد پاکیِ اندیشه، چنان داشت به سر
همزمان شد وفاتش، که در این ماه صفر
بیست و هشت صفر آندم که شده روزِ وفات
شده محشور که با آل محمد، صلوات .....

سفارش دهنده:
محمدرضا


نظر او درباره تابلوشعر:

سلام و تشکر. بسیار زیبا و عالی شده ممنونم بابت زحمات شما