فایل شعر جدایی فاطمه از امید

فایل شعر جدایی فاطمه از امید

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
هجران فاطمه ، اظهار پشمیمانی، امید به وصال مجدد، یاد و خاطره عشق شیرین
تعداد ابیات:
13 بیت
سایز شاسی:
بصورت فایل شعر
متن شعر:

....
فاطمه ای ماه تابان شبم در آسمان
من تو را خواهم تو را ای یاور شیرین زبان
یاد آن شبهای در آغوش پر مهر تو خوش
فرصتی ده تا دهم مهری به لطف بیکران
سفارش دهنده:

امید


نظر او درباره تابلوشعر:

یکماه از دادن این هدیه خاص به عشقم فاطمه گذشت باور کردنی نیست او از ابراز ندامتم خیلی متعجب شد فکر نمی کرد اینقد من دوستش داریم خیلی ممنونم بسیار عالی بود شما با این هنرتون من رو به عشقم یه بار دیگه نزدیک کردید