شعر سفارشی مبینا رازآلود

شعر سفارشی مبینا رازآلود

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
عاشقانه، کلمه رمز محو شده در شعر، سفر با اتوبوس، درس و دانشگاه، گل نرگس، عکاسی
تعداد ابیات:
4 بیت
سایز شاسی:
بصورت فایل شعر
متن شعر:

....
عکس صد خاطره ات در دل من مانده به جا
مست عطر گل نرگس شدم و حال و هوا
یاد آن مکتب و مشق شب و هر درس و دروس
حرف آن عشق رسید و سفری با اتوبوس
لنز دوربین تو و شعر قلم، کنج اتاق
ما که عکاس همیم هر دو به یک سبک و سیاق
شد که این عشق اگر سوژه ی عکاسی ما
دست از این عشق نکش جان من و جان شما
سفارش دهنده:

مبینا


نظر او درباره تابلوشعر:

شعر خیلی خوبیه ممنون و متشکرم.