تابلوشعر آناهیتا و خالد

تابلوشعر آناهیتا و خالد

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
عشق قدیمی-اصفهان-زاینده رود- هفت خرداد-دستان گرم-ابراز ندامت- گریه و ماتم در فراق یار- فرصتی برای جبران
تعداد ابیات:
11 بیت
سایز شاسی:
بصورت فایل شعر
متن شعر:

.... آناهیتا که شد آن یار من از روز نخست
جز وصالش که مرا نیست دگر راه درست
نیمکت و دفتر شعر و غزل و آن لب رود
لذت خاطره ها می گذرد وه که چه زود!
رود زاینده و عشق و عطش این دل و جان
یاد صد خاطره خوش بود در آن نصف جهان
عشق من، شور و صفای دل من بوده و هست
حیف از آن سردی من شیشه ی قلبش که شکست
آنقدر دوری من بر دل او کرده اثر
که رمید مرغک دل، رفته به یک بام دگر
.....

سفارش دهنده:

خالد


نظر او درباره تابلوشعر:

خیلی خیلی ممنونم بسیار عالی بود فوق العاده درست بشه قول میدم هر هفته برای یک شعر بهتون زحمت میدم