شعر برای تولد مهدی

تابلوشعر تولد مهدی

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
تولد مهدی 19 خرداد آبان 87 - ورزشکار، کشتی گیر، خوش رو ...
تعداد ابیات:
9 بیت
فایل صدا:

تنظیم و صدا: استودیو شعرساز
موزیک: Craig Armstrong

فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

.... .... هفتمین سال پس از بازه ی هشتاد خوش است
هر کسی از خبر نوزده خرداد خوش است
خبر از لحظه ی میلاد تو در فصل بهار
عشق مادر که تو را در نفسی زاد خوش است
مدتی حبس، به یک ناف و به چند ماه شدی
نفسی آمد و چون می شدی آزاد خوش است
کار تو ورزش و اهل هنر و خوش سخنی است
کودکی هستی و اما شدی استاد خوش است
پهلوانی که برازنده ی آن خصلت توست
پهلوان، قدرت بازوی چو فولاد خوش است
قامتت شاخه ی شمشاد و دلت وصف بهار
آن بهار دل و آن شاخه ی شمشماد خوش است
لب خندان تو مرهم شده بر هر دل و غم
هر دلی را که ز غم کردی تو دلشاد خوش است
شهریار همه جمعی و پُر از شور و شعف
قدرت مهر تو چون پیچش تندباد خوش است
روز میلاد تو شد مهدی شیرین سخنم
شُکر یزدان جهان را که تو را داد خوش است .....

سفارش دهنده:
معلم مهدی (اقای علی اصغر احمدی)
نظر او درباره تابلوشعر:

سلام و تشکر. دست مریزاد به این هنر