تابلو شعر تولد روژمان

تابلو شعر تولد روژمان

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
تولد روژمان 6 آبان 97- مادر رزیتا-پدر رسول- اصل و نسب کورد- توصیف معنی اسم روژمان- آبان ماهی- اشاره ه چشم سیاه- پسر- نام هر که 3 نفر که بار "را" شروع می شود و...
تعداد ابیات:
12 بیت
فایل صدا:

تنظیم و صدا: استودیو شعرساز
موزیک: Craig Armstrong

فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

....
تاکه نُه ماه گذشت، چشم گشودی به جهان
چشم ما را تو گشودی به لب و خنده ی جان
حاصل عشق توئی، وه که چه خوش زاده شدی
از دم ناف، رها گشتی و آزاده شدی
پسر چشم سیاهم به جهان دیده گشود
صد بلا دور ز تو، کور شود چشم حسود
مرد آبانی من! پاقدم ات سبز و قشنگ
این جهان با قدم ناز تو شد، رنگارنگ
ماه شاهان جهان، از ازل آن آبان است
شاه شاهان زمان، کودک من، روژمان است
از رزیتا و رسول، خوش اثری مانده بجا
تا که آغاز شود هر سه که با واژه ی“را" .....

سفارش دهنده:
رسول
نظر او درباره تابلوشعر:

سلام و تشکر. دست مریزاد به این هنر
error: Alert: Content is protected !!