یک کادوی عاشقانه

تابلوشعر سفارشی

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
تولد پریسا- ماه شهریور- خودخواه- با محبت- رنج فراوان-غم بزرگ درون - وصف زیبایی
تعداد ابیات:
10 بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
متن شعر:

..... قامت پروانه كرد بر گل و سنبل سجود
رقص تماشایی‌ات عشق ز هر كس ربود
ذات غلط كي كند فكر غلط در برت
جز كه به زیبایی‌ات در همه عالم نبود
وصف دلارای تو فخر فروشد همه
خصلت خودخواهی‌ات بر همه فخرت فزود
بس كه تو خوش واژه‌ای در غزل و شعر من
كور شود چشم‌تنگ، یک نظر از صد حسود
بی‌خبر از چهر تو شکل پریان چه بود!؟
ای تو پریسای دل، زاده شهریوری
لذت دنیا بگیر فاصله گیر از جمود ........