کادوی روز مادر

تابلوشعر روز مادر

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
نام مادر شیرین، سختی بسیار، اشاره به بهشت زیر پای مادران است- وصف عارفانه مادر و گذر ایام تلخ
تعداد ابیات:
9 بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
متن شعر:

... مادرم، ای مِهر بی پایان هستی در زمان
ای که اوصاف خدا در خود نهادی، مهربان
خالقی، زاینده ای، پُر مهری و پاینده ای
با شکوهی،خالصی، بخشنده ای از جان ِجان
آنقدر بر تو گذشت ایامِ تلخ، این روزگار
شد جهنم این جهان از رنج و درد بی امان
از پیمبر نقل قول است آن بهشت ارزانی ات
صد بهشتت هم دهند آندم نمی ارزد به آن
خود فدا کرد ی، فدای مهر بی اندازه ات
قدر این عشقت بجا آوردنش را چون توان!؟
تا ابد محتاجتم هر دم گدای مهرت ام
سایه ات بر سر بماند تا ابد، تا همچنان
در برای مهر تو، شعری به فرزندت رواست
در قیاس عمر تو، دیوان شعری ناتوان!
مادرم، شیرین من، روزت مبارک در بهار
صد خزان بی کسی با تو بهار است بی گمان ........