سفارش شعر

تابلو شعر

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
تولد مریم- تاریخ تولد- - قدردانی از زحمات - وصف زیبایی - اشاره به سختی های زیاد و روزهای شاد
تعداد ابیات:
۱۱ بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
متن شعر:

.....
آمده از راه دور موسم باران و جان
شاد و مبارک شود فصل تو فصل خزان
بیست و دو از ماه تو نقطه ی عطف است بسی
گرمی آبان تو هیچ ندارد کسی
ماه تو ماه منست ماه منی در جهان
قمری عمر منی لحن تو آوازه خوان
تلخی ایام سخت میگذرد هر چه هست
با توچه آسان رود تلخی ایام سخت
شعله به دامن این خرمن جانم نشان
سوزم و سازم مرو در پی آتش نشان!
عذر دلم را پذیر از بر کم لطفی ام
من که منم در دلت،چون تو نباشی کی ام!؟
........