بهترین هدیه روز دختر

تابلوشعر روز دختر

قالب شعر:
دوبیتی
المان های مورد نظر مشتری:
نام حدیثه، مهربان، ناز، همانند گل، هدیه خدا، شاد، ناب, عسل
تعداد ابیات:
2 بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
متن شعر:

....
دخترم ناب ترین هدیه آسمانی است
چهره اش نازتر از صد گل ارغوانی است
او حدیث غزل و شعر وعسل بوده و هست
لحن او شادترین آیت مهربانی است
........