تابلوشعر سفارشی

تابلوشعر سفارشی

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
بدون نام- دام عشق- زیبایی- دخترعمو- دارای خصلت سطله جویی و آدمی فوق العاده اهل قناعت--روز تولد در فصل پاییز
تعداد ابیات:
15 بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
متن شعر:

... دخترشیرین سخن و عطر و بو
همسر زیبا رخ و بس سلطه جو
هرکه بپرسد که چه کردی چه شد
بسته شدم بسته به یک تار مو
آخر هر کار به دام تو شد
از پی هر کس که زدم جستجو
دام تو گسترده به دامان من
این دل تنها چه خوش کرده خو!
وصل تو و من همه بنوشته است
هم پسر وهم دل دختر عمو
صد غزل از نام تو آغاز شد
خوشتر از آن صد غزل نای قو
با همه ی کاستی و کاهلی
از غم و صدناله ی سوزان مگو
مست نگهبان دو چشمت شدم
چشمه ی اشکان تو و من سبو
روز سرآغاز تو هست در خزان
شاد ومبارک شودت صرفه جو ........
error: Alert: Content is protected !!