شعرساز

شعرساز

مثنوی چیست!؟

مثنوی قالبی از شعر فارسی است که دارای ابیات زیادی بوده و برای سرودن داستان‌ها و مطالب طولانی کاربرد دارد. در این قالب هر بیت دارای قافیه‌ای جداگانه است و به همین دلیل به آن مثنوی (دو تا دو تا) گفته می‌شود. از بزرگترین سروده‌های ادبیات پارسی که در قالب مثنوی سروده شده‌اند، شاهنامه ی فردوسی می‌باشد. کلیله و دمنه رودکی و آفرین نامه ابوشکور بلخی نیز از اولین نمونه‌های مثنوی است. از جمله دیگر سرایندگانی که از این قالب استفاده کرده‌اند می‌توان از مولانا جلال‌الدین بلخی نام برد که مطالب عرفانی خود را در قالب مثنوی سروده‌است. نظامی، سعدی، عطار و جامی نیز از دیگر شاعران بزرگ این قالب اند. این قالب شعری خاص زبان فارسی است.

ساختار و نحوه قرار گیری قافیه در مثنوی

__________ * _________*

_________ # _________#

_________ $ _________$

_________ % ________%

_________ ^ ________^

________ & _________&

________ @ _______@

نمونه‌هایی از مثنوی

از فردوسی با مطلع:

به نام خداوند جان و خرد   کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای   خداوند روزی ده و رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر   فروزنده ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برترست   نگارنده برشده گوهرست

  • شاعران بزرگ قالب مثنوی
    نظامی
  • مولانا
  • عطار
  • فردوسی
  • سعدی
  • منوچهری

در شعرساز میتوانید اشعاری با قالب شعری مثنوی سفارش دهید و بطور خاص از آن خود کنید..

سفارش شعر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!