شعر ازدواج رضا و نگار

شعر ازدواج رضا و نگار

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
شعر ازدواج رضا و نگار
تعداد ابیات:
12بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

....
.....

سفارش دهنده:
رضا
نظر او درباره اثر:

سلام و تشکر
error: Alert: Content is protected !!