شعر تجاری نساجی و نخریسی خراسان

شعر تجاری نساجی و نخریسی خراسان

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
نساجی و نخریسی خراسان -هنر- تار و پود- شعار شرکت
تعداد ابیات:
۴بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

.... نقش هنرها آید از آن تار و پود کار ما
زیباییِ صدها اثر، شد رونق بازار ما
بر هیچ‌کس پوشیده نیست این قدرت و این انسجام
این عشق و آن خلاقیت یک چشمه از افکار ما
پیشرفت ما از وحدت است با همدلی پرسنل
صدها هنر بینی تو از، این گلشن و گلزار ما
نخریسی و نساجی از متن خراسان، می‌رسد
هر کس که بیند این هنر، دریابد این اسرار ما .....
سفارش دهنده:
فروغی نیا
نظر او درباره اثر:

سلام و تشکر