شعر درگذشت استاد شجریان

شعر درگذشت استاد شجریان

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر :
درگذشت شجریان- سرود مهر- وفات مهرماه- ربنا- زمستان است- خزان- و....
تعداد ابیات:
۴ بیت
سایز شاسی:
به وسعت آواز ایران
نوع چاپ:
همیشه لاجوردی
رنگ بندی چاپ:
زمستان است!
متن شعر:

... ... خسروی آواز ما، مرهم و دمساز ما
مرغ سحر ناله کرد با غم آن ربنا
تا تو سرودی ز مهر، مهر، سرودت سرود
آه! پس از رفتن‌ات، زاری و شیون چه سود!؟
هرچه زمستان شد و فصل خزان شد زمین
جز که صدا ماندگار، نیست! که گفتی چنین
یاد تو از جان و دل هیچ نمیرد دگر
جز که صدای تو باز، هست صدایی مگر!؟ ...

سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این شعر در سوگ این عزیز سهیم باشیم
به سفارش شاعران شعرساز