شعر عاشقانه هانی

شعر عاشقانه هانی

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
شعر عاشقانه هانی- قدبلند- مهربان- مهر ماهی
تعداد ابیات:
8بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

.... دلم از عشق تو سرمست و شاده
نگاهت عاشقم کرده چه ساده
عسل بانوی دنیایم شدی تو
تموم اوج رویایم شدی تو
تو پُر مهری که ماهت ماه مهره
نگارم هانی و زیبای شهره
کنارم بودی و هستی همیشه
کنارت هستم و بی تو نمیشه
چنان از عشق تو پْر شد دل من
تو آخر میدهی دل رو به کشتن
بلند بالای من سرو خرامان
من و تو عاشقانه زیر باران
تو شیرینی که نامت هانی و من
اگه من شاد و سرمستم به گلشن
تو رو دوست دارم از جونم همیشه
مث بارون تند پشت شیشه .....

سفارش دهنده:
همسر
نظر او درباره اثر:

باید تشکر کنم بابت این شعر بسیار زیبا و تشکر بابت سرعت و تعهد زمانی بابت کیفیت هم بسیار خوب بود 🙏