تابلو-شعر-احمد-سیمه-سالگرد-ازدواج

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
هفتمین سالگرد ازدواج-عاشقانه- بله گرفتن کناررود کارون، احمد و سمیه، شاخه گل
تعداد ابیات:
4 بیت
نوع طراحی:
لوکس
متن شعر:

... هفت سال از آن عشق من اکنون گذشت
گفتن" آری" تو، از لب کارون گذشت
می نهادم که در آن خانه ی تو، شاخه ی گل
عشق و صد شاخه ی گل، بر دل و جانت زده پل
آن چنان آمد و رفت احمد دلداده و مست
تا که عشق اش به دل و جان سمیه بنشست
هفت بهمن شد و هفت سال پس از سال نود
هرگز این خاطره ی وصل تو از جان نرود .....

سفارش دهنده:

احمد


نظر او درباره تابلوشعر:

خیلی زیبا بی نهایت ممنون ........