شعر سفارشی سالگرد ازدواج

شعر سفارشی سالگرد ازدواج

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
18 اردیبهشت سالگرد ازدواج-عاشقانه- درج نام پسران و دختران -احترام-شغل پزشکی-مهندسی 44 سال ازدواج و...
تعداد ابیات:
10 بیت
نوع طراحی:
لوکس تابلو 50 در 70
متن شعر:

... مژده، خبر می رسد، هجده ی اردیبهشت
یک خبر از وصل و دل، در گذر سرنوشت
مردی که نام و دلش، خیرِ الهی در اوست
هرچه بگوید خوش و هر چه که دارد نکوست
"رنجبری، فاطمه"، رنج تو آرد که گنج
روز فرج می رسد با همه سختی و رنج
حاصل این وصل دل، نسلی پر از خاطره است
هر پسر و دختری، محور آن دایره است
مهدی و آن هم مجید، هر دو طبیب دل اند
این دو دوای دل و مرهم صد مشکل اند
هادی، محمد چنان هر دو مهندس شدند
این پسران غیور، مملو از آگاهی اند
دختری شیرین سخن، مریم ِزیبا سرشت
آن گل یکتا و ناز، هدیه ی ناب از بهشت
مهر و محبت شده باعث این انسجام
خانه که با عشق و جان پر شده از احترام
تا چهل و چار از این عشق که رفته به سال
نیست از این عاشقی، در همه عالم مثال
عشقی که سرلوحه شد در گذر روز¬گار
شاد و مبارک شود، صحبت باغ و بهار .....

سفارش دهنده:

فاطمه


نظر او درباره تابلوشعر:

دست شما درد نکنه خیلی خوب شده ممنون از همکاری و صبوریتون ........