متن تقدیم کتاب به مولانا

متن تقدیم کتاب به مولانا

قالب متن:
نثر مسجع
المان های مورد نظر مشتری:
متن تقدیم کتاب به مولانا
تعداد بندها:
۶ بند
سایز شاسی:
بصورت فایل متن
متن نثر:

.... او که خداوندگار خاموش بود... مست می عشق بود و از نی سرود ... شعرش، قافیه‌سالار بود، ردیفی شگفت‌انگیز بر مدار ایمان؛ شمس در شمس، وزن در وزن... نالید از نفیرش مرد و زن، از آن عطر و آهوی مُشک خُتن... شیفتگان عالم را دوای آوای دف و نی و تنبور و شعر و عرفان داد و گوش‌ها را به نوای نغمه و الحان خوش و تن را به هوای شور رقص و سماع... هفتصد سال، گذشت و یادش، مثنوی پر از شور عشق است و غزل‌اش پُر از گرمای شمس... زبان پارسی‌اش خود، فرهنگ سخن است و فریادش، به گوش هر کس رسید از آن شکایت نی و حکایت می... در برابر شاهکار اندیشه‌اش و کلام‌ سرشار از انگیزه‌اش... هیچ اثری یارای عرض اندام نیست و این اثر از عشق او در جانم دمیدن گرفت و یادش، نسیمی شد و بر این دفتر وزیدن گرفت...
.....

سفارش دهنده:

باران


نظر او درباره تابلوشعر:

تشکر دوست عزیز - - خیلی ممنون

شرح اثر

این متن با اشاره به القاب مولاناُ خصوصیات او و اشعار و نقاط ویژه ای این شاعر عارف نگاشته شده که تکریم جایگاه بزرگ آن والا مقام است این متن با محوریت شعر بشنو از نی چون حکایت می کند / از جدایی ها شکایت می کند/ کز نیستان تا مرا ببریده اند/ از نفریرم مرد و زن نالیده اند اشارات مستقیمی دارد