فایل شعر تبریک تولد عاشقانه علی به ریحانه

فایل شعر تبریک تولد عاشقانه علی به ریحانه

قالب شعر:
نثر مسجع
المان های مورد نظر :
تبریک روز عشق- علی به ریحانه
تعداد ابیات:
۴ بند
سایز شاسی:
ندارد
نوع چاپ:
رنگ بندی چاپ:
متن :

روز عشق است یا روز تو؟ چون تو خودِ عشقی، عین روز روشن است. روزی که عیان بر هرچه مرد و زن است. روزی که از آن تو و از آن من است... با کدام حس عمیق این لحظه‌ی فرخنده را به تو تقدیم کنم؟ خنده های تو تکرار روزهای عشق است. ببین جانا، ، لحظه‌ها را می‌شمارم تا در اوج شکوه برف‌های زمستانی، به پیشواز بهار و گل روی‌ات بروم. علی جانم، مگر می‌توان تمام دوست داشتن را دریک روز خلاصه کرد. به گمانم هر روز می‌تواند روز عشق باشد. می‌خواهم این جملات ناب دلم را آرام در گوش‌هایت زمزمه کنم... تا مفهوم عشق به خورد جان و روانت برود. روز عشق بر تو مبارک.

سفارش دهنده:

ریحانه