شعر روز معلم

شعر روز معلم

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر :
تبریک روز معلم و اشاره به مشکلات معلمین کشور...
تعداد ابیات:
۸ بیت
سایز شاسی:
به وسعت آسمان
نوع چاپ:
همیشه لاجوردی
رنگ بندی چاپ:
سپیدی گچ و سیاهی تخته
متن شعر:


در باور من نام تو اندیشه‌ی ناب است
بی‌یاد تو بودن همه عمرم که سراب است
املای دل و جبر جهان و قلم و درس
منهای غم و جمع وجودت که حساب است
خود جام جمی، قصر تو از تخته و آن گچ
جز قصر تو هر قصری بدیدم که خراب است
گفتی که بیاموز ز گهواره به گور دانش و صد علم
آن گفته که خوش آمد و این سر به کتاب است
با عشق، تو بخشی ز دلت شادی و صد مهر
هرچند که شغل تو پُر از درد و عذاب است
از رنج زمان، شکِوه‌ی بسیار نکردی
بر لب، که تو شادی، جگرت حیف، کباب است
سال‌هاست الفبای تو در گوش زمان‌است
صد وعده به تو دادن و گویا که حباب است
پرسیدی ازم قدر چنین لطف چه دانی!؟
فرخنده شود روز معلم که جواب است!


سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این غزل ذره ای قدر و منزلت معلمان ایران را ارج نهاده باشیم
به سفارش شاعران شعرساز