سیل شیراز

سیل شیراز

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
#شعر حادثه #سیل_شیراز شعر سیل شیراز: این شعر: دارای 5 بار واژه "سیل" است که برای تاکید روز 5 فروردین و 5 نقطه حادثه دیده و مرگبار بر اثر سیل بود (شیراز، آق قلا، پلدختر، اهواز، کهکیلویه) که البته مرگبارترین آن دروازه قرآن شیراز بود که مورد تاکید شعر است. و اشاره ای دقیق دارد به کوه خواری، بستر رود خواری، جنگل خواری است که همه باعث سیلابی شدن شهرها و زمین ها می شود. اشاره به سیل پاسارگاد گرداگرد آرمگاه کوروش، سال نود و هشت و بسیاری از آیتمهای دیگر...
تعداد ابیات:
6 بیت
سایز شاسی:
بصورت فایل شعر
متن شعر:

....
سیل آمد و ویران کرد هر گوشه ی ایران را
صد جان که گرفت این بار با قطره و باران ها
سیل آمد و می بردش یک یک همه را هر دم
شیراز و گلستان رفت در وحشت و سوگ و غم
شد بستر رود، جاده، جنگل شده، افسانه
کوه ها شده ویرانه هر گوشه از این خانه
از دست برفت این شهر با قصر و عمارت ها
صد شِکوه کجا گوییم از دست حماقت ها!؟
سال نود و هشت از، این سیل، دگرگون شد
کام همگان تلخ از این سبزه که گلگون شد!
آسوده نخواب کوروش ، هرچند نداری میل
دروازه ی قرآن سیل، هم دور مزارت سیل
سفارش دهنده:

شاعران شعرساز به یاد همدردی با حادثه دیدگان سیل دروازه قرآن شیراز

error: Alert: Content is protected !!