شعرسفارشی تولد مریم

شعرسفارشی تولد مادر

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر :
تبریک روز تواد مادر-مریم-نیلوفر-۷ خرداد- گونه برجسته- اندام زیبا- مهربان
تعداد ابیات:
10 بیت
سایز شاسی:
ندارد
نوع چاپ:
همیشه لاجوردی
رنگ بندی چاپ:
سپیدی گچ و سیاهی تخته
متن شعر:

آمدی چون نور پاکی در بهار از آسمان
بس که زیبایی به تقلیدت بهاران شد، خزان
شوق باران‌های پُرشور بهار از عشق توست
هر کسی از مِهر سرشار تو هم دارد نشان
مملو از حس و طراوت کرد‌ه‌ای کاشانه را
من به عشق دیدنت سوی تو می‌آیم دوان
عطر خوشبوی وجودت، مادرم این خانه را
شد که کانون خوشی هر گوشه‌ از آن آشیان
دست و پای این دلم را عشق تو خوش بسته‌است
من خوشم با بند عشقت، مادرم، تا پای جان
...

سفارش دهنده:

نیلوفر