عکس و شعر سقوط هواپیمای تهران یاسوج

عکس و شعر سقوط هواپیمای تهران یاسوج

قالب شعر:
رباعی
المان های مورد نظر :
سقوط هواپیما، کوه دنا، پرواز، حوادث تلخ تکراری و...
تعداد ابیات:
2 بیت
سایز شاسی:
به وسعت آسمان
نوع چاپ:
همیشه لاجوردی
رنگ بندی چاپ:
سپیدی برف و سرخی خون
متن شعر:

....
این جان تو بر دنا چه آرام گرفت
کام همه از تلخی ایام گرفت!
طیاره به کوه زند تو دل بر دریا
در ذهن تو پرواز، سرانجام گرفت

.....

سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این رباعی، تسلی خاطری داده باشیم برای تمامی داغدیده های حادثه #سقوط_هواپیمای_تهران_یاسوج


error: Alert: Content is protected !!