ترانه تنهاترین دشمن

ترانه تنهاترین دشمن خواننده مهرزاد سرحدی

قالب شعر:
مثنوی (ترانه)

المان های مورد نظر :
ترانه عاشقانه -سبک پاپ

تعداد بند / ابیات:
6بیت

خواننده:
مهرزاد سرحدی

شرح موضوع ترانه:
بیداری، تنهاترین دشمنی است که یک عاشق را از خواب و رویای عشق دور می‌کند!
متن ترانه:

یه شب توُ خواب و بیداری خیالت عاشقم کرد و
چه نزدیکم به آغوشت ولی تنهامو دور از تو
کویر باورم خیس از، سراب بودنت می‌شد
عجب تصویر زیبایی، تصور می‌کنم با خود
تصور کن تو می‌دونی حقیقت داره این رویا
تو با من زندگی کردی توی خوابِ خوش دنیا
همون برق نگات هر شب، چراغ ِسبز راهم بود
من و رویای دستاتو، ته این قصه خواهم بود؟
تو دوری و خیال خوش، که شد تنها امید من
همین بیدار شدن از خواب، شده تنهاترین دشمن
نرو از خواب من امشب، من از زخمای دلتنگی
که با بیداری می‌جنگم، تو آخه با که می‌جنگی!؟
...

سفارش دهنده:

مهرزاد سرحدی