شعر تبریک روز پدر کوچینگ ویدان

شعر تبریک روز پدر کوچینگ ویدان

قالب شعر:
رباعی
المان های مورد نظر مشتری:
شعر تبریک روز پدر به مدیرعامل کوچینگ ویدان از طرف چاپخانه نگارستان
تعداد ابیات:
2بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

.... روز پدر است امروز، ای دکترِ ربانی
استاد تجارت‌ها، در شرکت ویدانی
فرخنده شود بر تو، میلاد علی مولا
چون عبد علی باشی در رحمت یزدانی .....

سفارش دهنده:
چاپ نگارستان اصفهان
نظر او درباره اثر:

سلام و تشکر