شعر سفارشی و عاشقانه حمزه و فاطمه

شعر سفارشی و عاشقانه حمزه و فاطمه

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
جانا- حمزه- فاطمه -مرداد و ابراز شدت عشق فاطم هبه حمزه-........
تعداد ابیات:
8 بیت
سایز شاسی:
بصورت فایل شعر
متن شعر:

.... روزی که شدم تنها، بیمار شدم جانا
بر عشق تو دل بستم، تیمار شدم جانا
در متن دلم شوقی است از لطف نگاه تو
تا دل تو به من دادی، دلدار شدم جانا
جادوگر چشمانت خود مخزن اسرار است
من حافظ این راز و اسرار شدم جانا
هرکاری که من کردم آن عشق تو در من بود
بی عشق تو ای یارا، بیکار شدم جانا
این عشق تو چون خواب است از لحظه ی بیداری
در خواب شدم یا من شدم جانا؟
فرهاد از این احساس شعری به دلم پر زد
مجنون چنین حس و اشعار شدم جانا
این فاطمه پُر عشق است از عطر وصال تو
چون سوی تو می آیم گلزار شدم جانا
ای شیر و ژیان من ای یاور مردادی
با نقطه ی یک حمزه، پرگار شدم جانا
سفارش دهنده:

فاطمه


نظر او درباره تابلوشعر:

عااالیه خیلی ممنونم واقعا دستتون درد نکنه. 🙏