فایل شعر تولد الهه

فایل شعر تولد الهه

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
تولد الهه- 25 دی- موی فر
تعداد ابیات:
4بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

....
روز میلاد تو در فصل زمستان که خوش است
شادی برف دی و آن لب خندان که خوش است
اسم پاک‌ات که الهه شد و یکتای صنم
نو شکفتی تو از آن غنچه‌ی افشان، که خوش است
خم این موی تو دیدم من از آن پیچش مو
دل سرمست من از موی پریشان که خوش است
بیست و پنج دی و میلاد تو در موسم سرد
جشن آغاز چنین روز، دوچندان که خوش است .....

سفارش دهنده:
نام محفوظ است!
نظر او درباره اثر:

سلام و تشکر