نثر مسجع ( متن تقدیر و تشکر) پایان نامه خانم لیلا

نثر مسجع ( متن تقدیر و تشکر) پایان نامه خانم لیلا

قالب متن:
نثر مسجع
المان های مورد نظر مشتری:
حمد خدا، تقدیر و تشکر از استاد، پدر ، مادر و همسر،
تعداد بندها:
5 بند
سایز شاسی:
بصورت فایل متن
متن شعر:

.... آغازی باید این نوشته را و تقدیری شایسته می آید: از خداوندم! یزدان پاک، او که در ذات قلم، اندیشه داد و سنگ را در کنار شیشه نهاد، سپاس بیکران آنچنان که، دانایی و توانایی اش را نتوان شمار کرد و هزار واژه را نتوان، در وصف او بر هزار دفتر سوار! از استادم، دکتر شکرچی زاده، که شِکر از کلامش جاری است! او آموزگاری است که درس روزگار می داد به من، آنچنان که آموخته هایم از سر اندوخته های اوست که در اندیشه ام به یادگار مانده،... به مادرم، آن لاله ی عاشق، آن مهر دقایق، چشمانش شیرین ترین رویای نگاه است چون رنگ عسلی آن آنقدر نافذ است که به درون تمام افکارم آگاه است، آغوش پر مُهر او بی اندازه وسیع و از کلامش می تراود انگیزه- واضح است شانه هایش شانه به شانه من در سختی ها یاری داد و کلامش، روحم را دلداری!.........
.....

سفارش دهنده:

لیلا


نظر او درباره تابلوشعر:

خیلی ممنونم عالی بود
error: Alert: Content is protected !!