نثر مسجع متن تقدیر و تقدیم سفارشی کتاب

نثر مسجع متن تقدیر و تقدیم سفارشی کتاب

قالب متن:
نثر مسجع
المان های مورد نظر مشتری:
تقدیر و تشکر از روسا، مدیران پیشکسوتان و بازنشستگان حوزه امور مالیاتی کشور
تعداد بندها:
12 بند
سایز شاسی:
بصورت فایل متن
متن نثر:

.... سپاس بیکران یزدان پاک، آن خداوند زمین و افلاک، حمد بی حد آن پروردگار بی همتا که باعشق، قلم را امانتدار گفته ها کرد و اندیشه را آموزگار.... نام او آغازگر هر کلامی است و آغاز هر نوشته ای را هم سلامی است. از اینکه این اثر متبرک به دستان علاقمند و نگاه اندیشمند و زمان ارزشمند شما می شود؛ به رسم یادبود از هر آنچه که بود، در ورای احساسی آرزومند، شما را تقدیری شایسته لازم است و تقدیمی بایسته، ای دوست فاضل و ارجمند، جناب آقای/سرکار خانم ............ سراپا مفتخریم از اینکه در نگاه شما، در قامت واژه ها ظاهر شدیم؛ سراپا سرافرازیم از اینکه واژه های بی جان و روح در دستان و نگاه معجزه گر شما به اشارات اندیشه، جان به خواندن پیدا می کند و جانی تازه به ماندن و به بودن. و سربلندیم از اینکه به یاری مهر شما در بستر یک احساس بی مانند ما را ملبس به لباس بزرگی کرده اید. کوتاه سخنی بر این دفتر و بر نگاه و تفکر بلندوالای شما نوشته می شود تا به نیت احساس عمیقمان، قدر و منزلتی نهاده باشیم از جایگاه ارزنده ی شما، از تلاش های بی وقفه ی شما و از همراهی سازنده ی شما. مجموعه ی پیش روی، نامنظومه‌اي است موزون! بر وزن قوانین بر قافیه های دستور و بر ردیف نکته ها تدوین شده که در حقیقت، بخش کوتاهي است از يک کار مفصّل، که با الهام از فلسفه ی عدالت و بر مصداق یک رسالت به زیور چاپ آراسته شده است. این اثر تحت عنوان « مجموعه قوانین مالیاتی» برگرفته از سلسه ی از دادها و قوانین ملی است که اکنون مجموعه ای پر فروش نامگذاری شده و تجلی این اتفاق خوشایند، نشانگر حمایت و پشتوانه ی همراهی شما در این زمینه است. این نوشته کلامی است ناچیز، اما وقت مغتنم و نگاه بینا و تفکر دانای شما را می طلبد... جای جای بسيار برجسته ی اين اثر، شرح مفصّلی از يک کار پژوهشی و گردآوری گسترده است و بی تردید شما بهتر از هر کسی با داستان این مجموعه همراهید و بر هر واژه ی آن آگاهید... آنچه در این سلسه رشته ها، نوشته شده بر اساس تحقیقات دراز دامنی است با شرح و تفسیری یکپارچه. در کلامی دیگر، این اثر ماحصل نتایج مطالعات بسیاری است که برای آشنایان این روش ها و شیوه ها، کلامی است مختصر و بسیار خواندنی. به نحوی که فهم دقیق اشارات و نکات پیچیده ای آن جز از رهگذر چنین شرحهایی ممکن نیست و بدون چنین تفسیرهایی، خواننده معمولی در سطح واژه ها باقی می ماند. امید است صفحات آن نیز به صفات نگاه تیزبین و برجسته شما مزین شود. بی تردید پیداست که حوصله ی شايسته در خواندن اين اثر تقریبا بالابلند و طولانی به صورت يک پيکره ی پایدار با فراز و فرودهاي پيچيده‌‌، اما روان، خلاصه پیشنهادی است که از اين حقیر نگارنده به شما عرض می شود. امید است به نیت رسیدن به بهترین آمالها و رهایی از آلام ها بتوانیم در کنار هم در گسترانیدن دامن قانون و عدالت و ادامه زنجیره ی مهربانی گامی برداشته باشیم... تا به رسالت جمعی نایل گردیم. شکی نیست که هر روایتی از حیث نقد، مبّرا نیست و هر واژه ای از اشارات شما مستثنی! ما را از نقد سازنده و پیشنهادی از نگاه خواننده، بی نصیب نگذارید که بی شک هر اثری مملو از فراز است و نشیب...! به امضای امید به تاریخ مهر
.....

سفارش دهنده:

علیرضا رجب پور


نظر او درباره تابلوشعر:

خیلی ممنونم عالی بود بسیار عالی 🙏🙏🙏🙏 خیلی لطف کردید

شرح اثر

متن سفارش داده شده فوق تقدیو و تقدیر از مدیران و روسا و پیشکسوتان امور مالیاتی است و برای کتاب "مجموعه قوانین مالیاتی 1398 " است سفارش داده شده است این متن یک اثر ادبی و با نثر مسجع است و این گونه متن ها برای هر اثری در هر ژانر و ماهیتی مناسب است. و در آن علاوه بر رعایت صنعت سجع در جای جای متن های ارایه شده- بحث موضوع قانون-عدالت-کتاب-و... قرار داده شده تا خاص موضوع کتاب قوانین مالیاتی نیز باشد. اشاره به پیشکسوتان بعنوان بزرگان دارد که با بزرگ منشی و بر اساس حضور حافظه تاریخی آنها تدوین شده + تقدیر و تشکر و وجود آنها که سبب بزرگی نگارنده کتاب نیز می شود! سپس با پرداخت متن به مدیران فعلی اشاراتی در خصوص اشراف و نظر آنها شده و در نهایت برای مخاطب دیگریعنی روسای قبلی که جایگاه بالاتری دارند و با حمد و سپاس خدا شروع شده و ضمن تقدیر و تشکر ثناگویانه ای ادامه یافته است.