ژانویه 12, 2018
شعرساز

دوبیتی چیست!؟

دوبیتی چیست!؟ دوبیتی (نام دیگر:فهلویات) از قالب‌های ریشه‌دار شعر پارسی است. دوبیتی شعری یازده هجایی مرکب از چهار مصرع است که همه بر یک قافیه (جز مصرع سوم که آوردن قافیه در آن اختیاری است) می‌باشند. دوبیتی وزن تکامل یافته و عروضی شده نوعی از ترانه‌های دوازده هجایی قدیم ایران است. نامدارترین وزن دوبیتی بحر هزج مسدّس محذوف (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) و مشهورترین شاعر بر وزن نام برده، باباطاهر عریان است. باباطاهر و فایز دشتی بزرگترین دوبیتی‌سرایان ایرانی‌اند. دوبیتی از بابا طاهر: محبت آتشی در جانم افروختکه تا دامان محشر بایدم سوختعجب پیراهنی بهرم بریدیکه خیاط اجل میبایدش دوخت {{{1}}} […]