تفاوت شعر و ترانه

دسامبر 24, 2018

تفاوت شعر و ترانه

ترانه و شعر تفاوت مملوسی ندارند اما می گویند : ترانه در حقیقت همان شعر محاوره ای یا بازاری است به عبارتی ترانه، زبان شعر در حال استفاده! است و نه صرفاً کتابی است و ترانه‌سُرا، ترانه‌نویس، یا ترانه‌پرداز فردی است که شعر و موسیقی ترانه‌ای را با هم می‌سراید (می‌نویسد). ترانه‌سراها معمولاً شعرشان را با قابلیت همراه شدن با ملودی می‌سرایند. ترانه‌سرا با شاعر تفاوت ندارد اما بیشتر شعرهایی برای اجرا همراه با موسیقی می‌سراید. شعر ترانه یا «شعر محاوره» امروزه به عنوان یک قالب شعری در کنار قالب‌هایی مثل غزل و رباعی و… حیات رو به رشدی دارد. تفاوت اصلی شعر محاوره (ترانه) با قالب‌های کلاسیک […]
سپتامبر 20, 2017

تفاوت شعر و ترانه

تفاوت شعر و ترانه تعریف دقیقی از شعر و ترانه در دست نداریم. به عبارتی، به سادگی نمی‌توان مرز دقیقی بین این دو مشخص کرد. این مسئله در حدی است که برخی این دو واژه را مترادف و هم‌معنا فرض می‌کنند و شاعر و ترانه سُرا را به جای یکدیگر به کار می‌برند. با این حال، غالب جامعه، بین این دو مفهوم تمایز قائل می‌شوند و حتی شکل گیری مجموعه‌هایی مانند خانه ترانه و از سوی دیگر انجمن های شعر و کسانی که به مدیریت و هدایت هر یک از این دو نوع مجموعه برگزیده می‌شوند، نشان از این دارد […]