طراحی گرافیکی و نستعلیق اشعار شما

طراحی گرافیکی و نستعلیق اشعار شما

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
نستعلیق نویسی شعر- روی ماه
تعداد ابیات:
6بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

.... .....

سفارش دهنده:
شاعر امیرحسین سرحدی
نظر او درباره اثر:

خیلیم عالی دستتون درد نکنه 🙏