حفظ هویت و ارزش گذاری شعر و ادب پارسی

می 4, 2018
قابل توجه صاحبان مشاغل

قابل توجه صاحبان مشاغل

قابل توجه صاحبان مشاغل صاحبان مشاغل در ایران بخوبی متوجه شده اند که شعر در تبلیغات چقدر موثر است و چقدر می تواند نام یا شعار کسب و کار را بر زبان زبان ها جاری کنید بی تردید می دانید که روشهای تقویت برند در برندینگ و صنعت برندسازی چقدر پراهمیت و چه ویزه است بسیاری از روشهای متنوعی برای جامه عمل پوشاندن به برندسازی استفاده می کنند و شعر نیز از آن دسته روشهای موثر است.در این بین تیزرهای تبلیغاتی دارای ترانه و شعر بیش از هرچیزی در توسعه و یادآوری نام شرکت و یا محصول و خدمت بر […]