ولنتاین که بود و چه بود!؟

ژانویه 7, 2018

ولنتاین که بود و چه بود!؟

ولنتاین که بود و چه بود!؟ فلسفه ولنتاين ولنتاین در قرن اول میلادی در روم زندگی می كرد… در آن زمان روم تحت سلطه پادشاهی جنگجو به نام كلادسیوس بود كه دوست داشت سربازان برای حضور سپاهش در جنگ داوطلب شوند ولی مردها نمیخواستند بجگند، و كلادسیوس این كمبود سرباز را ناشی از سستی مردها در ترك عشق می دانست، پس همه نامزدی ها و ازدواج ها ملغی اعلام كرد همانطور كه گفته شد ولنتاین كه در آن زمان یك كشیش بود با او به مبارزه برخاست و به همراه ماریوس مقدس عزم خود را جزم كردند تا زوج های […]