نوشتهء : احمد ياسين ( فرخاری )

سپتامبر 16, 2017
سفارش شعر و تکست برای خوانندگان

پیوند شعر و موسیقی

پیوند شعر و موسیقی سالهاست كه ما رهگذاران خط زمان ، گاهگاهي با دو واژة « شعر » و « موسيقي » سروكار داشته ايم. گاهي چشمان ما در لابلاي اوراق و صفحات به اين دو واژه برخورد كرده اند و گاهي در زندگي روزمره عملاً با آن سروكار داشته و هريك ما ازانها تصويرهاي گوناگوني را در ذهن نقش بسته ايم. گاهي هم چنان شده كه سخن از پيوند ميان اين « دو » به ميان آمده ؛ ولي هيچگاهي چگونگي اين پيوند و ارتباط را به گونة بايستة آن مطرح بحث قرار نداده و يا نشنوده ايم. بحث […]