فوریه 9, 2018
عیدی کارکنان

عیدی کارکنان

امسال به پرسنل خود چه چیزی عیدی میدهید!؟ وقت آنست که دست از هدایای تکراری و کلیشه ای بردارید.. مدیر حرفه ای و خلاق همیشه متفاوت فکر می کند، او خوب میداند که نباید همیشه یکی را تشویق و مرتب به دیگری نقاط ضعف اش را یادآوری کند! شعرساز یک ایده جالب برای عیدی امسال به کارکنان تحت پوشش شما دارد… برای تک تک کارمندانتان تابلوشعر سفارش بدهید که حاوی تبریک عید، تشویق نقاط قوت و اشاره به نقاط ضعف ( بصورت ایهام) ، چشم اندازه گروه یا سازمان و هدفها و خیلی چیزهای دیگر باشد این کمک میکند که […]