ژانویه 26, 2018
شعر سفارشی

حوزه های فعالیت شعرساز

حوزه های فعالیت شعرساز حوزه فعالیت شعر ساز به اندازه وسعت زبان فارسی است! شعرساز و گروه شاعران حرفه ای آن فعالیت خود را بر اساس تمامی حوزه های فروهنگ و هنر و سیاست و تجارت به کار برسته و سعی دارد تا طیف وسیعی از خدمات را بصورت مدرن و در عین حال حرفه ای ارایه کند بی تردید همکاری شعرساز با خوانندگان، فیلمنامه نویسان، سیاسیون و صاحبان کسب و کار و بویژه آزانس های تبلیغاتی و هنری می تواند نوید بخش گسترش بهتر و قدرتمندتر شعر و ادب پارسی در تمامی این حوزه ها باشد کما اینکه شعر […]