کادوی منحصر روز زن

تابلو شعر روز زن

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
بدون نام- دام عشق- زیبایی-زیرکی-عشق و امید- پاکی- سخن نگفتن از درد- بهار و فصل شکوفایی- اهل قهر و ناز
تعداد ابیات:
9 بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
خلاصه از متن شعر:

...هم سنگر این رزمی، همراه در این وادی
ای همسر بی کینه ، زیبای خدادادی!
این خانه بنا شد بر آن پای وصال تو
صد خانه که ویران است بی پایه و بنیادی
صد خانه به تنهایی ویران شده است، باطل
با عشق تو می سازم ویرانه ی آبادی
با غصه و غم هایم هرگاه که می جنگم
مغلوب لبانت شد شیرینی و دل شادی
قهری به تظاهر کن، چون ناز تو را خواهم
هر چند که می دانم خود زیر ک و استادی
ای خوشتر از این لحظه و ای پاکی تو تثبیت
آزار مده خود را آزرده تر از هادی ....
error: Alert: Content is protected !!