دی ۱۷, ۱۳۹۶

 روانشناسی هدیه

 روانشناسی هدیه ۱ – کاربردی فکر کنید نه احساساتی : پروفسور مارگارت راکر دکترای روان شناس و کارشناس در حوزه هدیه دادن می گوید:”در یک رابطه،مردان بیشتر از زنان دوست دارند هدیه ای دریافت کنند که بیشتر از میزان پول پرداخت شده،کاربرد داشته باشد .به طور مثال ممکن است زنی […]
error: همه چیز در دید شماست