دی ۱۷, ۱۳۹۶

گل، رایج ترین هدیه

گل، رایج ترین هدیه در تمام کشورها برای اینکه عاشق و معشوق بتوانند احساسات خود را به یکدیگر منتقل کنند از راههای زیادی استفاده می کنند با صحبت کردن ، نامه نوشتن ، نگاه کردن …. اما معمولترین روش استفاده از گل است .خود واژه ی گل سمبل عاشقی می […]
error: همه چیز در دید شماست