متن عاشقانه در وصف زن

متن عاشقانه در وصف زن

قالب متن:
نثر مرسل عاشقانه
المان های مورد نظر مشتری:
زن- پاییز
تعداد بندها:
5 بند
سایز شاسی:
بصورت فایل متن

متن شعر:

.... زن، خود نور است...
یک نور ماورایی...
و زن بودن یک طراوت ماندگار از جنس باران.. از جنس پاییز...
زن پاییز است، نقش در نقش..
رنگ در رنگ...
فریبا و دلفریب!
رعنا و دلربا!
و مردی که زنی را در کنار خود دارد همیشه سرشار از یک زیبایی پائیزی است...
موهایی که با باد شانه می شود،
لبخندها و شادی هایی که خیس از تازگی اند
و چهره هایی که چون رخ برگها آرایش می شوند
گونه های سرخ و سرد، لب های سرخ و ترد..
نفس گرم، هوای سرد
پاییز یعنی زن...
زن یعنی تو
و من مست از این رنگارنگ های بی بدیل بدون تکرار....

.....

سفارش دهنده:

شعرساز


نظر او درباره تابلوشعر:

تقدیم به اعضای شعرساز
error: Alert: Content is protected !!