شعر سفارشی، آسیب نیست، شاعر نما آسیب است!

شعر سفارشی، آسیب نیست، شاعر نما آسیب است!

اساسا هر پیشه ای را هنری باید و هر کسب و کاری را درآمدی!

بسیاری از فضلا و صاحب نامهای دنیای مجازی اظهار فضل کرده و گفته اند که شعر سفارشی یک آسیب است! اما این نظریه ۱۰۰% غلط است بلکه تفاوت در شاعر و شاعر نماست. از متن ترانه های برخی خواننده های نوپا و اشعار و تکست های چاپ شده می توان به این نتیجه رسید اما موضوع سفارش شعر بحث دیگری است که به آن می پردازیم:

در پاسخ به این عزیزان، شاید از سرگذشت شاعران غافلند اساسا یک شاعر که پیشه اول و اصلی اش سرودن شعر است قطعا برای ادامه حیات و گذران زندگی باید از این راه کسب درآمد کند. سری به تاریخ بزنید شاهنامه فردوسی و تمام هزینه سفر فردوسی در طی سی سال بر عهده سلطان غزنوی بود پس اگر شاهنامه را اثری فاخر می نامیم نباید از این موضوع نیز غافل بمانم که این شاعر وجهی دریافت نکرده و یا از روی سفارش چنین کاری نکرده! حتی نام کتاب شاهنامه یک نام کاملا سفارشی و در مدح شاهان ایرانی است!

در مورد سعدی و حافظ و بسیاری دیگر نیز همین داستان است حافظ تا مدت ها از راه نانوایی کسب درآمد می کرد و تا بعدها توسط دربار آنزمان مورد توجه قرار گرفت شما سری به گلستان سعدی بزنید! سعدی عرفان را به اندازه مولانا درک نکرد اما بیشتر از همه به داستان سرایی و پند و نصیحت هایی که توسط حاکمان تجویز می شد، پرداخته!

اساسا، شعرسزرایی یا نظرم سرایی صنعتی بود که سالهای سال توسط شاهان و دباریان اهل ادب ارج گذاری می شده به همین جهت در بسیاری از دوران، شاعران بسیار مورد عطوفت شاهان عصر خود قرار می گرفتند که البته این الطاف یک طرفه نبود و بسیاری از اشعاری که در ادبیات کهن و معاصر می بینم نتیجه دیکته شدن و سفارشات برخی ها چه در مسند حکومت و چه در سیاست بوده و هست.

چیزی که شعر سفارشی را شاید مورد تهاجم و تخریب سوق می دهد سرودن اشعار سفارشی است که شاعرش فقط برای اهدافی که خود هم قبول ندارد قلمش را بفروشد اگر شما شاعری را وادار به سرودن آنچه که در واقعیت دوست ندارد بگمارید قطعا شعری که سروده می شود نتیجه تمامیت عشق و خلوص شاعری نخواهد بود! اما اگر شعری را که شاعر برای کمال دیگری می سراید و از اعماق وجود به دستاورد خود بنازد قطعا هیچ تفاوتی با آنچه که برای خود می سراید ندارد!

اساسا موضوع اشعار سفارشی ، اصلا باعث نقص، آسیب و یا کمرنگ کردن وجه شاعر نیست! شاعری، شاعر است که پیشه اش کاملا شاعری باشد! نه اینکه دکتر باشد و در کنارش هم شاعری کنند!

اگرچه هرکسی در هر شغل و منسب و مقامی میتواند هنر شعر را در خود متبلور کند ممکن است شاعر باشد اما قطعا سرودن شعر را برای به اصطلاح دل خودش انجام می دهد این یعنی شعری مختص به تمام بهانه ها و روحیات آن فرد! اما کسی که شغل اصلی اش نویسندگی و یا شاعری است او در حقیقت زبان گویای من و توست پس اگر حمایتی هم از او نباشد اینجا ادبیات و او آسیب خواهند دید.

اینکه ذهن خلاق شاعر در هنگام دریافت یک سفارش از هم گسیخته خواهد شد و شعر درون مایه ای را ارایه نخواهد کرد کاملا از پایه بی اساس و غلط است. خلاقیت ارتباطی به فی البداهه بودن یک ایده و یا طرح آن توسط دیگری و اجرا توسط شما ندارد خلاقیت ذهن کاوشگر ماست که از درون تمام داده هایی که به حافظه سپرده ایم بر خواهد آمد و در وقت چینش آن داده ها، در هر حوزه و هنر و شغلی، آنرا به بهترین شکل ارایه کنیم.

شعر ساز کمک بسیاری به:
  1. ترویج شعر و ادب پارسی
  2. آشنا کردن عموم مردم با شعر
  3. رعایت خلاقیت در شعرسفارشی مشتریان
  4. حذف تجمل گرایی و اعطای کادوهای مادی
  5. حمایت از شاعران برای حفظ پیشه شاعری
  6. گسترس فرهنگ هدیه های معنوی و قلبی
  7. عدم خروج ارز از کشور بواسطه اشیا و کادوهای چینی
  8. گسترش تنوع شعر در کسب و کارها
  9. همدردی های اجتماعی
  10. و…

کرده که نباید از آنها غافل بود همین امر سبب شده تا شاعران حس بسیار خوبی داشته باشند و از کنار کسب درآمد بتوانند با نهایت خلاقیت و از درون مایه خود برای بر دل و زبان جاری کردن اشعار استفاده کندد و کیفیت را فدای کمیت نکنند. چون این اصل همیشه با شعر ساز است.

چراکه شعر ساز یک نفر نیست یک کارگروه ادبی و یک انجمن شعر و شب شعر همیشگی است!

شما زمانی که حق الزحمه یک هنر را ندهید آنرا بی ارزش کرده اید! نه اینکه بدهید و بی ارزش شود! و پرواضح است که شعر سفارشی کسر شأن شاعر نیست!

برخی گفته اند شعر باید یافتنی باشد نه بافتنی!

یک نکته: آیا شما بدون هیچ داده ای می توانید خلاق باشید!؟ آیا اگر مغز شما هیچ اطلاعاتی از پیرامون نداشته باشد اگر چیزی خلق کنید آن بافتنی است یا یافتنی!- قطعا چیزی را نمی توانید بدون هیچ اطلاعاتی از جهان درون یا پیرامون و… خلق کنید. پس شما باید بهانه ای باشد و داده های بی شماری که بر اساس آن چیزی را ببافید و یا بیابید!

حال فرض کنیم به یک شاعر  ۴ کلمه بدهند که بر اساس آن شعری بسراید آیا اینجا چیزی بافته می شود یا یافته!؟

اگر یافته می شود خب خود شما هم با آن ۴ کلمه باید بیابید! اگر بافته می شود پس باید جوینده باشید تا یابنده! پس شما هم باید بتوانید! اما چرا نمی توانید!؟ شعر یک هنر ذاتی است و درک یک لحظه است که بر ریتم وزن جاری می شود.

پس در هر صورت، شاعری که میتواند چه ببافد و چه بیابد در هر حال فرق اساسی با شما دارد که نمی توانید و این خود هنر است!

اما آیا بین بافتن و یافتن تفاوتی است؟ شاعران چه کهن چه معاصر و چه در آینده برای سرودن شعر به بهانه های شعری که همان درکی از دنیای درون و پیرامون است نیاز دارند حال این نیاز گاهی توسط شخصی مطرح می شود و شاعر آنرا دستمایه شعرش قرار می دهد و گاه خود شاعر آنرا به خودش سفارش میدهد!

دوست عزیزی در شبکه های اجتماعی گفته بود که “وقتی شما در قبال کاری که انجام می دهید پول می گیرید، یعنی آن کار را برای دل خودتان انجام نداده اید. بنابراین شعری که در ازای سرودنش پولی پرداخت شود، اثری بافتنی و ساختگی خواهد بود.”

اگر این موضوع صحیح است باید تمامی کسب و کارها رو به نابودی بگذارند چراکه بیش از ۵ میلیارد انسان در ازای وجهی که دریافت می کنند کاری می کنند و بسیاری از آنها به نهایت وجود و عشق کار می کنند.

پس اگر شما خلاقیت ذاتی، وجدان کاری نداشته باشید و تعلق خاطر نداشته باشید در تمامی حوزه ها درست عمل نمی کنید به عبارتی شما از سر اجبار دارید کار می کنید! اما اگر شاعری این خصوصیات را داشته باشد قطعا هنر در او متجلی می شود حال اگر شما وجهی به او پرداخت کنید نه تنها او را وادار به سرودن یک چیز بی ارزش نکرده اید بلکه قوت قلبی هم برای بهبود بهتر کیفیت به او داده اید. اگر شما کاری را دوست نداشته باشید و پول بگیرید بله حق با این دوست عزیز است اما اگر عاشق کار و پیشه خود باشید اگر خلاق و هنرمند باشید قطعا با حمایت ها و شور و شوق کارفرما و یا مشتری انگیزه دوچندان می گیرد پس دیگر تفاوتی نمی کند بهانه های شعری را خودتان بجویید یا به شما بدهند.

سطح غنای اشعار سروده شده در شعرساز و رضایت ۱۰۰% مشتریان از کیفیت و خلاقیت اشعار شعرساز گواه این سخن است.

چون اینجا سفارش، حمایت ادب دوستان از شاعران است و شاعر، فقط هنرش شعر است و قلمش را برای هدفی صرفا بعنوان پول نمی فروشد! چراکه با نهایت خلاقیت دقیقا همان چیزی را می سراید که گویی برای دل خود می سراید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!